Archiwum 2016/2017


Nasza uczennica Aleksandra Gawlas z klasy 6b została Laureatką I miejsca w Międzyszkolnym Konkursie o "Złotą Nutkę" w roku 2017. Wykonała piosenkę "Ach kochany Augustynie".

W dniu 12 kwietnia 2017 klasa 2d zaprezentowała przedstawienie dla klas 1-3 pt. "Wieziemy Wam kogucika", życząc wszystkim pracownikom i uczniom naszej szkoły, aby Zmartwychwstały Chrystus wspierał ich swymi łaskami i dał moc pokonywania codziennych trudności życia.

W czwartkowe przedpołudnie 30 marca 2017, gościliśmy w naszej szkole młodych artystów. Kwartet klarnetowy z Bielskiej Szkoły Muzycznej zagrał piękny koncert. Uczniowie zaprezentowali swoje instrumenty i wykonali utwory Mozarta, muzykę filmową i klezmerską (muzyka związana z żydowskimi obrzędami religijnymi). Mamy nadzieję że będziemy mieli przyjemność, gościć ich kiedyś ponownie. Brawo Drodzy Muzycy.
W zespole zagrali Michał Serwin, Miłosz Szczotka, Wojciech Buczek i na klarnecie basowym Samuel Keitz, pod kierunkiem Pana Łukasza Iskrzyckiego.

 

Lekcja muzyki w Szkole Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej - zobacz fotogalerię>>

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego w naszej szkole postanowiliśmy jej rozpoczęcie przywitać z humorem. Uczestniczyliśmy w zabawie pod hasłem „Wiosenna moda 2017". Została ona przygotowana przez uczniów z klas 4-6, którzy poprzebierani w kolorowe i  wiosenne stroje, zabawnie i dowcipnie prezentowali się na forum szkoły. Będzie co wspominać przez najbliższe tygodnie. Zobaczcie sami w  galerii zdjęć :)

"MIGAWKA 2017"

Organizator: Młodzieżowa Rada Miasta Bielska – Białej

Konkurs obejmuje cztery kategorie:
- "Przyroda w mieście",
- "Portret",
- "Miejskie detale",
- "Fotomontaż".

 

zobacz - szczególy konkursu "Migawka 2017">>

regulamin konkursu online>>

 

 

Nabór do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych

przez
Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2017/2018

 

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się
10.04.2017 r. o godz. 9.00 i trwają do 10.05.2017 r. do godz. 15.00
tutaj>>


Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie na terenie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złożyw sekretariacie szkoły obwodowej.W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.


Rekrutacja do szkół pozaobwodowych rozpoczyna się
10.04.2017 r. o godz. 9.00 i trwa do 10.05.2017 r. do godz. 15.00
tutaj>>


Rekrutacja odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Jeżeli rodzice/prawni opiekunowie wybiorą szkołę poza obwodem - dzieci biorą udział w procesie rekrutacyjnym.


Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską
w Bielsku-Białej:


1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej.
2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.
3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.


Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. W układaniu tej listy nie bierze się pod uwagę szkoły obwodowej. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Rodzice/prawni opiekunowie składają WNIOSEK o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.


W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.


Rekrutacja do oddziałów sportowych prowadzona będzie w Szkole Podstawowej
nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej

od dnia 10.04.2017 od godz. 9.00 do dnia 24.04.2017 do godz. 15.00.


Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów. Zasady przyjęć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej - mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:
oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają oświadczenie
o miejscu zamieszkania i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 oddziałów ogólnodostępnych w szkołach pozaobwodowych – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów szkół:
• oddziały integracyjne:
Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna,
Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej,
• oddziały specjalne:

 Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17,
Szkoła Podstawowa nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
Szkoła Podstawowa nr 35 w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących,
Szkoła Podstawowa nr 39 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.


W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.


Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała nr XXVII/510/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała
2. Zarządzenie nr ON.0050.2102.2017.MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia
29 marca 2017 r.

 

Kryteria naboru do szkół (wersja pdf - do wydruku)

 

W dniu 17.02.2017r., w ramach wizytacji kanonicznej w parafii p.w. N M P Królowej Świata w Bielsku-Białej, gościł w murach naszej szkoły niecodzienny gość, Ekscelencja Ksiądz Biskup Roman Pindel. Biskup przybył w towarzystwie Księdza Sekretarza Piotra Góry, oraz Księdza Proboszcza Tadeusza Słoniny. To było wielkie święto dla całej społeczności szkolnej.
Pani Dyrektor mgr Małgorzata Kubas przywitała wszystkich gości przybyłych na uroczystość. Po oficjalnym przywitaniu, nastąpiło spotkanie Księdza Biskupa z młodzieżą zgromadzoną na sali gimnastycznej. W refleksyjnej atmosferze słuchaliśmy wierszy Ks. Jana Twardowskiego, Patrona Szkoły, obejrzeliśmy montaż słowno - muzyczny o Bracie Albercie Chmielowskim, który zaprezentowała obecna na uroczystości młodzież z Gimnazjum nr 7 oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego „Rekord” w Bielsku-Białej. Po programie Ksiądz Biskup nawiązał do postaci Brata Alberta i zwrócił się do obecnej młodzieży, przybliżając zebranym cechy osobowościowe tego wartościowego człowieka i zakonnika. Życzył, by młodzi zechcieli obrać w swoim życiu kierunek ku wartościom nieprzemijającym, takim jak dobro czy służba drugiemu człowiekowi. Po akademii Ksiądz Biskup udał się na spotkanie z pracownikami szkoły. Wizyta przebiegła w życzliwej i ciepłej atmosferze.

fotogaleria>>

10 grudnia 2016 - ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji. Jedną z nich, również i w naszej szkole, jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanej Jasełkami.
W zbliżającą się świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klasy I-VI, którzy wraz z nauczycielami przygotowali przedstawienie jasełkowe. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, aniołów, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Nie zabrakło elementów współczesnych przeplatających się z wydarzeniami sprzed dwóch tysięcy lat. Uroku inscenizacji dodał wspaniale dobrany podkład muzyczny. Zrozumieliśmy jak jasny i czytelny jest przekaz nadchodzącego Jezusa, który niesie nam nową nadzieję, miłość i pokój pod warunkiem, że oddamy mu nasze serca i tak często zranione złem życie. Był też czas na degustację słodkich i pysznych ciast upieczonych przez rodziców specjalnie na tę okazję oraz czas wspólnego kolędowania, do którego włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie naszych uczniów.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy zorganizowali licytację przedmiotów zebranych od naszych darczyńców, a szcególnie tym, którzy w niej uczestniczyli i wsparli fundusz Rady Rodziców. Dziękujem Wam Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele za poświęcony czas i pomoc w realizacji tej jakże szlachetnej i miłej imprezy.

fotogaleria>>

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2017, w dniach od 21 do 28 października tego roku przeprowadzono głosowanie na zatwierdzone przez Zespół weryfikacyjny projekty obywatelskie. Również i nasza placówka przystąpiła do projektu: pt. "Multimedialna szkoła" i 325 głosami wywalczyliśmy dofinansowanie do jakże potrzebnej inwestycji  jaką jest nowoczesna pracownia komputerowa.

Dziękujemy wszystkim, którzy poparli i wsparli nasz projekt w głosowaniu, a szczególnie Rodzicom uczniów z naszej szkoły.

 

***

Kolejny rok akcji "Oszczędzamy energię" Od wrzesnia 2016 nasza działalność na zajęciach koła ekologicznego polegała na zredagowaniu wiadomości o wpływie na nasz organizm oświetlenia naturalnego i sztucznego. Ułożyliśmy również hasła promujące oszczędność enerii elektrycznej i cieplnej, oraz opracowaliśmy wyniki ankiety "Oszczędność energii w naszej szkole" i przedstawiliśmy je w formie prezentacji. Wszystkie te informacje znajdują się na gazetkach, na korytarzach i w salach lekcyjnych. Prezentujemy je również na stronie internetowej.

wyniki ankiety dotyczącej oszczędności energii

98 lat temu Polska odzyskała niepodległość. 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Po ponad 120 latach Polska odzyskiwała niepodległość.
Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989. 

Z tej okazji 10 listopada 2016 odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Młodzież naszej placówki przedstawiła i przypomniała wydarzenia historyczne jakie miały miejsce prawie 100 lat temu i upamiętniając tamten czas, wykonała wiązankę patriotycznych pieśni wolnościowych. 

11 listopada 2016 o godz. 15.00 w Kościele p.w. św. Maksymiliana Kolbego delegacja naszej młodzieży uczestniczyła we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Następnie około godz. 16.30 jej uczestnicy przeszli na Cmentarz Wojska Polskiego przy ul. Saperów, gdzie miał miejsce Apel Poległych.
Pamiętajmy – 11 listopada to wielki dzień dla wszystkich Polaków kochających swoją Ojczyznę.

mała galeria z tej uroczystości

 Współczesny nauczyciel to osoba, która jest fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także ich rodzicom. Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy, szukającą ciekawych i niebanalnych rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykle człowiek pogodny, życzliwy i wyrozumiały. 
Nauczyciele naszej szkoły tacy właśnie są i za to im wszyscy dziękujemy.

 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole>>

Zobacz - informacje o projekcie>>
Podoba Ci się ten projekt? Chcesz, by został zrealizowany? Im więcej osób dowie się o nim i poprze podczas głosowania, tym większe szanse będzie miał na realizację. Udostępnij go na swoim profilu by dowiedzieli się o nim Twoi znajomi!

Jak i kiedy głosować ?

Projekt bierze udział w głosowaniu, które potrwa od 21 października 2016 r.

do 28 października 2016 r.

Głosować można na dwa sposoby:

osobiście w wyznaczonych punktach głosowania, które zostaną określone odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta lub
elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego 2017.

 

 

30 września 2016 roku kolejny raz obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Spośród 137 uczniów biorących udział w konkursie znajomości tabliczki mnożenia wyłoniono 31 laureatów, którzy bezbłędnie rozwiązali zadania w ciągu jednej minuty. Wszyscy oni otrzymali tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia". Uczestnikom zabawy dziękujemy, a Laureatom gratulujemy perfekcyjnej znajomości tabliczki mnożenia!

28 września 2016 roku w naszej szkolnej gromadzie uczestniczyliśmy, w rajdzie turystycznym o charakterze integracyjno-edukacyjnym "KOZIA GÓRA 2016". Uczniowie klas 4-6 prezentowali swoje umiejętności udzielania pierwszej pomocy, wiedzieli jak powinien przygotować się turysta do wycieczki w góry i co powinien ze sobą zabrać, znali sporty górskie. Nie zabrakło też tradycyjnej kiełbaski z ogniska. Dzień minął nam słonecznie i wesoło - było super :).

Fotki z pieszego rajdu KOZIA GÓRA 2016

28 września 2016 roku młodzież naszej szkoły ochoczo włączyła się w akcję sprzątania lasu przyległego do naszej szkoły w ramach ogólnopolskiej akcji: "Sprzątanie Świata". Zebraliśmy sporo odpadów. Dziękujemy !!!

sprzątamy okolice przyległe do naszej szkoły

27 września 2016 odbyły się w naszej placówce rozgrywki grupowe w Piłce Nożnej Chłopców. Obok  naszej reprezentacji startowały również drużyny z SP24, SP2 i Szkoły Waldorfskiej. Nasi młodzi piłkarze awansowali do półfinału  Mistrzostw Miasta zajmując 2 miejsce. 

przebieg zawodów