Dla rodziców


Wakacyjny Poradnik dla rodziców>>

Dziennik elektroniczny>>

Komunikaty Rady Rodziców>>

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2018/2019>>

 

PEDAGOG SZKOLNY
Pedagog i psycholog szkolny zapewniają dzieciom różnorodne formy pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Odbywają się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz TZA. Można porozmawiać o problemach szkolnych, a rodzice mogą zasięgnąć specjalistycznej porady.

mgr Ewa Biłek

mgr Kupczak Elżbieta
przyjmuje w godz. 8,00-16,00

 

ŚWIETLICA SZKOLNA
czynna codziennie od 6,30 - 17,00

wychowawcy:
mgr Urszula Szafran
mgr Elżbieta Maciejewska
mgr Agata Waśko
mgr Dorota Hajduk

Świetlica szkolna zapewnia dzieciom fachową opiekę. Prowadzi zajęcia z zakresu: kultury życia codziennego, żywego słowa, ruchowe i muzyczne oraz plastyczno-techniczne /zajęcia origamii, kirigamii, prace z glinki ceramicznej/.
W świetlicy dzieci mogą odrobić lekcje, rozwijać swoje zainteresowania, grać w tenisa stołowego, szachy, gry planszowe, a także mogą pod opieką wychowawczyni wyjść na spacer do pobliskiego lasu, na plac zabaw, na Błonia, do Miasteczka Ruchu Drogowego, oglądać filmy video.
Uczą się tutaj współdziałania w grupie, samodzielności, kreatywności, mają możliwości rozwijać wyobraźnię, poszerzać słownictwo, doskonalić swoje umiejętności i sprawności.
Uruchomiona jest również pomoc w odrabianiu zadań domowych. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce i współpracuje z wychowawcami poszczególnych klas oraz pedagogiem szkolnym.

Przy świetlicy czynna jest również stołówka. Sprzedaż i wydawnie obiadów odbywa się w godz. od 11,00 do 13,30.

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
Elżbieta Cebula
przyjmuje
wtorek 8,00-16,00
czwartek 8,00-16,00

 

Czas zajęć w szkole

8,00 - 8,45
8,55 - 9,40
9,50 - 10,35
10,45 - 11,30
11,50 - 12,35
12,50 - 13,35
13,45 - 14,30
14,40 - 15,25
15,35 - 16,20

 

Prośba Pierwszoklasisty! Mamo! Tato!
Prośba Pierwszoklasisty!
Mamo! Tato!
Proszę przygotujcie mi miejsce do pracy i odrabiania lekcji, miejsce gdzie położę tornister, książki, zeszyty. Proszę Was o spokój, ciszę i pogodna atmosferę w domu. Gdy przychodzę ze szkoły do domu, proszę:
Zapytaj mnie, co było w szkole,
Zajrzyj do mojego tornistra,
Pochwal – za co trzeba pochwalić, zgań – za co trzeba zganić,
Ustal ze mną godzinę, o której mam siadać do lekcji, ale zostaw mi trochę wolnego czasu,
Przypomnij, jeśli zapomnę na czas usiąść do odrabiania lekcji,
Jeśli możesz usiądź przy mnie, kiedy będę je odrabiać,
Nigdy na mnie nie krzycz, bo ja wtedy przestaje zupełnie rozumieć,
Sprawdź, czy w tornistrze mam wszystko, co potrzebne jest na dany dzień do szkoły,
Rozmawiaj ze mną często,
Wstępuj do mojej pani.
Kochaj mnie!
Chciej mnie zawsze rozumieć!
A ja postaram się być dla Was prawdziwą pociechą.

Szczególnie dla rodziców

 

 • Czy pozwalam dzieciom wypowiadać i realizować ich marzenia?
 • Czy mam w sobie zgodę na to, że dziecko może pójść inną drogą niż ja?
 • Czy nie uzależniam dziecka od siebie?
 • Czy nie wychowuję dzieci, by mi się potem odwdzięczyły?
 • Jak okazuję swoim dzieciom czułość i poczucie bezpieczeństwa?
 • Czy je przytulam, pozwalam im doświadczyć mojej bliskości?
 • Czy dzielę się z nimi swoimi uczuciami?
 • I czy przyjmuję ich uczucia?
 • Czy mam w sobie zgodę, że moje dziecko może pobłądzić?
 • Jak reaguję, gdy dziecko sprawi mi ból?
 • Czy w imię sprawiedliwości okazuję mu także gniew, gdy trzeba?
 • Czy okazuję dziecku miłość  przez cierpliwe znoszenie jego błędów, upominanie, tłumaczenie?
 • Czy przyjmuję, że dziecko ma prawo do bycia dzieckiem i ciągłego uczenia się?