Dla uczniów


MATERIAŁY I NFORMACJE DLA UCZNIÓW

Dziennik elektroniczny>>

Jak odpowiadać w sieci na pytania od nieznajomych>>

Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2018/2019>>

 

PEDAGOG SZKOLNY
Masz problem. Przyjdź, zapytaj, poproś o pomoc !!!
mgr Ewa Biłek

mgr Kupczak Elżbieta
przyjmuje w godz. 8,00-16,00

 

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA ORAZ SALA MULTIMEDIALNA:
czynna codziennie od 8,00 - 16,00
mgr Sylwia Dubiel
mgr Katarzyna Karcz

W czytelni można na miejscu skorzystać z księgozbioru podręcznego, odrobić lekcje, poczytać czasopisma oraz komiksy. O tym jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych uczniowie zapoznają się na systematycznie prowadzonych zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej. Biblioteka podejmuje różne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną oraz promujące czytelnictwo. Przy bibliotece działa nowoczesna pracownia multimedialna z Internetem, będąca oknem na świat dla wszystkich dociekliwych czytelników.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA:
czynna codziennie od 6,30 - 17,00
wychowawcy:
mgr Urszula Szafran
mgr Elżbieta Maciejewska
mgr Agata Waśko
mgr Dorota Hajduk

Świetlica szkolna zapewni Wam fachową opiekę. Prowadzimy zajęcia z zakresu: kultury życia codziennego, żywego słowa, ruchowe i muzyczne oraz plastyczno-techniczne.
W świetlicy możesz odrobić lekcje, rozwijać swoje zainteresowania, zagrać w szachy, gry planszowe i komputerowe, a także pod opieką wychowawczyni wyjść na spacer do pobliskiego lasu, na plac zabaw, na Błonia, do Miasteczka Ruchu Drogowego, oglądać filmy video.
Uruchomiona jest również pomoc w odrabianiu zadań domowych.
Przy świetlicy czynna jest również stołówka. Sprzedaż i wydawnie obiadów odbywa się w godz. od 11,00 do 13,30.

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA:
Elżbieta Cebula
przyjmuje
wtorek 8,00 - 16,00
czwartek 8,00 - 16,00

 

Czas zajęć w szkole

8,00 - 8,45
8,55 - 9,40
9,50 - 10,35
10,45 - 11,30
11,50 - 12,35
12,50 - 13,35
13,45 - 14,30
14,40 - 15,25
15,35 - 16,20

Pomoc specjalistyczna
Gdy potrzeba specjalisty to szukaj i dzwoń:


Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Wierzymy, że dzięki rozmowie z drugim człowiekiem łatwiej jest znaleźć rozwiązanie nawet największych problemów.

Linia 116 111 obsługiwana jest przez psychologów i pedagogów, którzy wysłuchują młodych ludzi, rozmawiają o ich problemach, udzielają im wsparcia sytuacjach kryzysowych. Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać.Codziennie, w godz. 12:00 – 20:00 konsultanci odbierają telefony od dzieci i młodzieży.

Działaniu linii telefonicznej 116 111 towarzyszy strona internetowa www.116111.pl, która umożliwia młodym osobom zadawanie anonimowych pytań online przez całą dobę. Młode osoby znajdą na niej ciekawe informacje w „Strefie wiedzy” oraz filmiki w których znane osoby zachęcają do korzystania z oferty Telefonu 116 111.

Numer 112 jest numerem alarmowym pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie i będziesz potrzebować pomocy ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia. Jest to numer uniwersalny co oznacza, że możesz pod niego zadzwonić zawsze gdy czujesz się zagrożony/a z jakiegokolwiek powodu.

Helpline; www.helpline.org.pl;800 100 100. Helpline to miejsce, którego celem jest pomoc młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych. Znajdziesz tu porady na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, a także informacje o sposobach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Z numerem 800 100 100 można połączyć się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych (poza siecią Play) i działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:00.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer połączysz się ze specjalistą, który postara Ci się pomóc. Z numerem 800 12 12 12 można połączyć się bezpłatnie z każdego stacjonarnego numeru oraz telefonów komórkowych Orange. Telefon działa w godzinach 8:15-20:00. http://www.brpd.gov.pl/

Niebieska linia 801 12 00 02. Tu możesz zadzwonić jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub znasz kogoś kto doświadcza takiej przemocy w domu.
Połączenie z numerem Niebieskiej Linii jest płatne za pierwszy impuls według stawki operatora. Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-22:00 oraz w niedziele i święta w godzinach 8:00-16:00. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" działa na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych www.niebieskalinia.info, a prowadzone jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania - 801 199 990. Pod tym numerem telefonu otrzymasz pomoc oraz wsparcie jeśli Twoim problemem są narkotyki i uzależnienia od narkotyków. Pod numer 0 801 199 990 możesz zadzwonić jeśli problem dotyczy Ciebie lub jeśli martwisz się, że ktoś Ci bliski ma problem z narkotykami.
Telefon jest czynny codzienne od 16:00 do 21:00. Całe połączenie płatne 35 gr.