Kadra pedagogiczna


Nasza kadra pedagogiczna nieustannie doskonali swoje  umiejętności zawodowe. Mamy na swym koncie wiele sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Dzieci powierzone naszej opiece czują się dobrze i bezpiecznie, ponieważ czuwają nad nimi specjalistycznie przygotowani nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny. Naszych uczniów uczymy przede wszystkim: miłości do drugiego człowieka, kultury, szacunku, tolerancji, wiary we własne możliwości oraz odpowiedzialności.

 

CHARAKTER SZKOŁY: szkoła publiczna

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: UM Bielsko-Biała

 

DYREKCJA SZKOŁY:
mgr Małgorzata Kubas
dyrektor szkoły

 

mgr Lucyna Szrom-Jędrusyna

wicedyrektor szkoły

 

 

ZOBACZ - KADRA PEDAGOGICZNA SZKOŁY>>