Nauczanie zintegrowane


Osiągnięcia klasy 1a:

1. Filip Pupar - 3. miejsce w konkursie recytatorskim klas pierwszych na szczeblu miejskim.

2. Filip Pupar - 1. miejsce w konkursie recytatorskim wierszy ks. Jana Twardowskiego w Domu Kultury "Best" - "Proteus".

3. Beata Kopacz i klasa 1a - pierwsze miejsce za najlepiej przeprowadzone zajęcia dotyczące sposobów oszczędzania energii wg własnego scenariusza w miejskim konkursie ekologicznym "Szanuj energię, chroń klimat" V edycja "Miasto dobrej energii". Organizator - Urząd Miasta Bielska-Białej.

4.Edyta Nawieśniak - wyróżnienie w/w konkursie w kategorii praca plastyczna, tytuł pracy: "Solarki".

5. Aktywny udział klasy i wychowawcy w międzynarodowej konferencji literaturoznawczej "Dyskursy Miłosza. Organizator - ATH (prace plastyczne, prezentacja multimedialna, wykład, interpretacja utworów Miłosza).

Prezentacje

Miłosz dla każdego (autor: mgr Beata Kopacz)

Ballada o prądzie (autor: mgr Beata Kopacz)