Rekrutacja


 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do szkoły podstawowej 

(kryteria naboru).

 

 

 

 

 

Informujemy rodziców, że nabór do szkół podstawowych będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 

rekrutacja - tutaj