Rekrutacja


 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

do szkoły podstawowej 

(kryteria naboru).

 

 

 

 

 

Informujemy rodziców, że nabór do szkół podstawowych będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Rekrutacja do Szkół Podstawowych na rok szkolny 2017/2018

jeszcze nie jest rozpoczęta.

rekrutacja - tutaj 

 

 

PROCEDURY: 

TUTAJ