Samorząd szkolnyO samorządzie...
Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25. Nad integracją uczniów czuwają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski działa według planu pracy oraz współpracuje z nauczycielami i dyrekcją szkoły podczas organizowania wszelkich akcji, konkursów i imprez. Reprezentuje on interesy uczniów. Wywiera wpływ na życie szkoły. Jego zadaniem jest więc organizowanie życia kulturalnego szkoły. Samorząd Uczniowski działa na demokratycznych zasadach. Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego.