Terminy spotkań z rodzicami


Zebrania i konsultacje z rodzicami
14. 03. 2018r. Prelekcja dla rodziców

nt. zagrożeń płynących z Internetu (sala gimnastyczna)
prowadzący: Piotr Rychły


Zebrania:
21. 03. 2018r. – klasy 1-3, godz. 16:30


22. 03. 2018r. – klasy 4-7, godz. 17:00,

klasy gimnazjalne – godz. 18:00


23. 05. 2018r. – klasy 1-3, godz. 16:30


24. 05. 2018r. – klasy 4-7, godz. 17:00,

klasy gimnazjalne – godz. 18:00


Konsultacje:
25. 04. 2018r. – klasy 1-3, godz. 16:30


26. 04. 2018r. – klasy 4-7, godz. 17:00,

klasy gimnazjalne – godz. 18:00