Przejdź do treści Przejdź do menu

Innowacje

Opis innowacji "Praca dziennikarza i rola mediów w społeczeństwie"


W bieżącym roku szkolnym, 2020/2021, w szkole realizowana jest przez nauczyciela WOS innowacja programowa z tego przedmiotu.

Innowacja zatwierdzona została przez Radę Pedagogiczną. Polega ona na wprowadzeniu do realizowanego programu nauczania dodatkowych, ciekawych dla uczniów treści dotyczących mediów i dziennikarstwa.

Uczniowie w ramach zajęć poznają sylwetki ciekawych dziennikarzy i ich pracę. Omawiana jest rola mediów w społeczeństwie, a uczniowie zapoznają się z tajnikami pracy dziennikarskiej. Uczniowie próbują także swoich sił w tworzeniu różnego rodzaju tekstów dziennikarskich, jak: informacje, wywiady czy reportaże.

Innowacja ma nowatorski charakter. Ma ona na celu m.in. rozbudzenie ciekawości uczniów na temat społeczeństwa, w którym żyją poprzez ukazanie w jaki sposób społeczeństwo i procesy w nim zachodzące opisywane są przez media i jak dziennikarz zdobywa informacje na temat tychże procesów i różnorodnych wydarzeń.

 

Anna Marek-Bieniasz