KĄCIK ŚWIETLICY I BIBLIOTEKI

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Wychowawcy świetlicy,  Panie: Urszula Szafran, Maria Baranowska, Dorota Hajduk, Edyta Pawłowska, Maria Władyka, Katarzyna Zabrocka, a także pracownicy biblioteki: Panie Katarzyna Karcz i Sylwia Dubiel, podobnie  jak reszta nauczycieli, przygotowują i przesyłają materiały dla uczniów zainteresowanych wykonywaniem dodatkowych zadań.

Materiały te zawierają treści związane z aktualną porą roku, świętami okolicznościowymi i są dopasowane do możliwości i wiadomości dzieci. Umożliwiają one rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności, które uczniowie już posiadają. 

Są podzielone na trzy grupy w ramach klas młodszych, dla pierwszoklasistów, drugoklasistów i trzecioklasistów. Starsi uczniowie otrzymują swoje zadania przez mobidziennik, bezpośrednio na konto ucznia.