Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

02 września 2019Zimowa przerwa świąteczna            23-31 grudnia 2019

Ferie zimowe                                     13-26 stycznia 2020

Wiosenna przerwa świąteczna          9-14 kwietnia 2020

Egzamin ósmoklasisty                     ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Zakończenie zajęć szkolnych          26 czerwca 2020

Ferie letnie                                         27 czerwca do 31 sierpnia 2020

Dodatkowe dni wolne zostaną podane w późniejszym terminie