Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

02 września 2019r.Zimowa przerwa świąteczna           23-31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe                                    13-26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna        9-14 kwietnia 2020r.

Egzamin ósmoklasisty                     21-23 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć szkolnych          26 czerwca 2020r.

Ferie letnie                                         27 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

Dodatkowe dni wolne                       14 października 2019r.

                                                            31 października 2019r.

                                                            2 stycznia 2020r.

                                                            3 stycznia 2020r.

                                                            21 kwietnia 2020r.

                                                            22 kwietnia 2020 r.

                                                            23 kwietnia 2020 r.

                                                            12 czerwca 2020r.

Terminarz spotkań z rodzicamiKONSULTACJE    :   7 listopada 2019r., godz. 17:00 - 18:00

                                         26 marca 2020r., godz. 17:00 - 18:00

                                         30 kwietnia  2020r., godz. 17:00 - 18:00ZEBRANIA dla rodziców uczniów klas 1-3 :      4 grudnia 2019r., godz. 17:00   

                                                                                27 maja 2020r., godz. 17:00   ZEBRANIA dla rodziców uczniów klas 4-8:        5 grudnia 2019r., godz. 17:00

                                                                                28 maja 2020r., godz. 17:00