Karta rowerowa

Wychowanie komunikacyjne

Poniżej widzimy jazdę treningową - ćwiczenie związane z upewnianiem się i sygnalizowaniem zamiaru skrętu. Jak widać różnie z tym bywa, ale podobno "trening czyni mistrza", więc ćwiczcie, bo w maju egzaminy na kartę rowerową.

 TEST SPRAWNOŚCIOWY - SPRAWDŹ CZY POTRAFISZ:
1. Wsiadanie na rower w ruchu na odcinku 1-3 m.
2. Zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca.
3. Skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką.
4. Jazda między dwoma liniami 5 m dł. odstęp 25 cm.
5. Jazda między dwoma liniami z jedną ręką na kierownicy.
6. Slalom.
7. Skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką
8. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo.
9. Jazda wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w lewo i do tyłu.
10. Zatrzymanie się w oznaczonym miejscu.
11. Szybkie zatrzymanie się na sygnał gwizdka.