Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
język polski
5 a - Michalska U. (21)
język polski
5 a - Michalska U. (21)
matematyka
5 a - Ragan D. (14)
matematyka
5 a - Ragan D. (14)
matematyka
5 a - Ragan D. (14)
język angielski
5 a - Buraczewska M. (19)
wychowanie fizyczne
5 a - Siuda R. (sg 1)
biologia
5 a - Marek-Bieniasz A. (24)
język polski
5 a - Michalska U. (21)
religia
5 a - Lipowczan B. (13)
wychowanie fizyczne
5 a - Siuda R. (sg 1)
religia
5 a - Lipowczan B. (13)
język polski
5 a - Michalska U. (21)
język polski
5 a - Michalska U. (21)
wychowanie fizyczne
5 a - Siuda R. (msg)
wychowanie fizyczne
5 a - Siuda R. (msg)
zajęcia z wychowawcą
5 a - Ragan D. (14)
historia
5 a - Janota A. (23)
język angielski
5 a - Buraczewska M. (19)
język angielski
5 a - Buraczewska M. (19)
matematyka
5 a - Ragan D. (14)
geografia
5 a - Sych E. (20)
muzyka
5 a - Iskrzycka J. (15)
historia
5 a - Janota A. (23)
informatyka
5 a ch - Kluczny A. (32)
technika
5 a - Witos V. (30)
plastyka
5 a - Szafran U. (15)
informatyka
5 a dz - Kluczny A. (32)
08:00
1
08:45
08:55
2
09:40
09:50
3
10:35
10:45
4
11:30
11:50
5
12:35
12:50
6
13:35
13:45
7
14:30