Bieżący tydzień: 6 kwietnia - 12 kwietnia
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
język polski
6 b - Kupczak E. (30)
informatyka
6 b dz - Sikora W. (32)
wychowanie fizyczne
6 b - Kłoda E. (msg)
matematyka
6 b - Habowska L. (31)
historia
6 b - Janota A. (23)
matematyka
6 b - Habowska L. (31)
religia
6 b - Lipowczan B. (13)
matematyka
6 b - Habowska L. (31)
biologia
6 b - Marek-Bieniasz A. (24)
matematyka
6 b - Habowska L. (31)
język angielski
6 b - Kasprzak A. (26)
wychowanie fizyczne
6 b - Kłoda E. (sg 1)
historia
6 b - Janota A. (23)
technika
6 b - Witos V. (14)
język angielski
6 b - Kasprzak A. (26)
język polski
6 b - Kupczak E. (30)
zajęcia z wychowawcą
6 b - Janota A. (23)
język polski
6 b - Kupczak E. (30)
język polski
6 b - Kupczak E. (30)
geografia
6 b - Sych E. (20)
plastyka
6 b - Dubiel S. (25)
muzyka
6 b - Iskrzycka J. (15)
język angielski
6 b - Kasprzak A. (25)
język polski
6 b - Kupczak E. (30)
wychowanie fizyczne
6 b - Kłoda E. (sg 1)
wychowanie do życia w rodzinie
6 b - Kubas M. (25)
informatyka
6 b ch - Sikora W. (22)
religia
6 b - Lipowczan B. (13)
wychowanie fizyczne
6 b - Kłoda E. (msg)
etyka
6 b - Janota A. (23)
08:00
1
08:45
08:55
2
09:40
09:50
3
10:35
10:45
4
11:30
11:50
5
12:35
12:50
6
13:35
13:45
7
14:30
14:40
8
15:25