Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do szkoły podstawowej 

(kryteria naboru).

 

 

Informujemy rodziców, że nabór do szkół podstawowych będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 
rekrutacja - tutaj