Przejdź do treści Przejdź do menu

Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do Szkoły Podstawowej nr 25 im. ks. Jana Twardowskiego w Bielsku-Białej


Zarządzenie Prezydenta Miasta Bielska-Białej w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/22 - TUTAJ


Uchwała o kryteriach naboru


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

Nabór do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała
na rok szkolny 2021/2022


Uwaga Rodzice!

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych.

W związku z zagrożeniem epidemicznym w placówkach oświatowych przestrzegane są zaostrzone reguły sanitarne: dezynfekcja rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji o wysyłce dokumentów należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, najlepiej drogą mailową.


Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
    lub
  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.


Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 8 marca 2021r. o godz. 9.00 i trwają do 6 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00 pod adresem: http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl

 

Nabór do szkół podstawowych- ZAPISY TUTAJ


Nabór do klas pierwszych - Informator dla Rodziców