Przejdź do treści Przejdź do menu

Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

do Szkoły Podstawowej nr 25 im. ks. Jana Twardowskiego w Bielsku-BiałejZarządzenie Prezydenta miasta dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/22- TUTAJ

Informator dla Rodziców uczniów klas pierwszych - r. szk. 2020/21 - TUTAJ


Szanowni Państwo!

Aby potwierdzić wolę podjęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej danej szkoły podstawowej, do której się zakwalifikowało, rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę w formie oświadczenia zawierającego imię i nazwisko dziecka, nazwę szkoły i czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych. Dokument ten należy przesłać na adres mailowy szkoły w formie skanu lub zdjęcia. Można również zapakowane do koperty oświadczenie złożyć w szkole w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
Informacje ogólne - Portal oświatowy 

nabór 2020- informacje