Przejdź do treści Przejdź do menu

Rekrutacja 2022/2023

 INFORMACJA

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała  na rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 7 marca 2022 r. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w załączonym Zarządzeniu Prezydenta Miasta, zawierającym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023.

ZARZĄDZENIE PRZEZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ (KLIKNIJ)

Adres strony dotyczącej rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023    https://sp-bielsko-biala.nabory.pl/  (KLIKNIJ)


ZAPISY

 W sekretariacie szkoły należy złożyć:

Wydrukowane i podpisane Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w związku
ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

lub w przypadku dzieci zamieszkałych  poza obwodem:

Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023 
wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z rekrutacją  kandydata do szkoły 
oraz inne dokumenty wymagane
w rekrutacji.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również załączyć w postaci skanów i wysłać za pomocą systemu naborowego.
Można również dokumenty nadać pocztą


DRUKI DO POBRANIA

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem dziecka
do szkoły

Pobierz plik

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją kandydata do szkoły

Pobierz plik