"Świat wartości - Szlachetne zdrowie" - zajęcia otwarte dla przedszkolaków

04-03-2020 9:27 Ogłoszenia4 marca br, o godz. 16.00. w sali gimnastycznej SP-25 w Bielsku-Białej, odbyło się spotkanie dla rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów. Pani dyrektor Małgorzata Kubas powitała wszystkich zebranych i zaprosiła dzieci na zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.

Po wyjściu przedszkolaków Pani dyrektor szczegółowo zapoznała rodziców z zasadami rekrutacji do klasy pierwszej  w roku szkolnym 2020/2021. Poinformowała o możliwości zapisu dziecka zarówno drogą elektroniczną, jak i w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

Skierowała także prośbę do rodziców, aby do dokumentacji dołączyli opinie z poradni specjalistycznych, których opieką objęci są przyszli uczniowie klas pierwszych. Ma to na celu zapewnienie dzieciom zorganizowania wielokierunkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.W drugiej części swojego wystąpienia Pani dyrektor omówiła organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego dotyczącą pierwszoklasistów, a Pani Beata Kopacz zapoznała rodziców z podstawowymi informacjami dotyczącymi podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych niezbędnych w klasie pierwszej.


Natomiast dzieci zostały podzielone na grupy i zaproszone na zajęcia zintegrowane, zajęcia języka angielskiego  i artystyczne. Wszystkim warsztatom towarzyszył jeden temat ” Świat wartości – szlachetne zdrowie”.
Zajęcia plastyczne kształtujące sprawności manualne dzieci inspirowane były  wierszem J. Brzechwy „Na straganie”. Przedszkolaki wykonywały „warzywny medal” . Wycinały z wycinanki  wybrane warzywo, składały je i przyklejały z 4 elementów na wzór puzzli.  Nauczyciele, Panie Hajduk, Baranowska i Pawłowska zwracały szczególną uwagę na wartości odżywcze i zdrowotne warzyw. Efektem zajęć były sympatyczne zawieszki na szyję😊Zajęcia języka angielskiego były rozśpiewane i kolorowe. Prowadziły je Panie  Drzewiecka i Żołnierska. Dzieci miały okazję pobawić się przy dźwiękach piosenki „Fruit Song for Kids” a także wykazać się już całkiem niezłą znajomością nazw warzyw i owoców w języku angielskim grając w „Bingo”.
Zajęcia zintegrowane, prowadzone przez Panią Zabrocką i Panią Stanaszek, miały na celu przypomnienie o konieczności dokładnego i poprawnego mycia rąk. Technikę tę doskonaliły przy wierszyku „Przeliczanie paluszków do 10”. Po części teoretycznej samodzielnie obrysowywały i kolorowały swoje dłonie na kartce. Wielu z nich udało się także przeliczyć i zapisać na palcach właściwe cyfry.
Po wszystkich zajęciach dzieci wróciły do sali gimnastycznej, gdzie czekali już na nie rodzice.