Rada Rodziców

Fundusz Stypendialny "Atena"Podczas spotkania Rady Rodziców w dniu 21 września 2016 roku jednogłośnie na wniosek rodziców utworzono Fundusz Stypendialny "Atena" z myślą o uczniach szkoły. Fundusz przeznaczony jest dla dzieci za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, co precyzuje Regulamin. Wpłacane pieniądze, regularnie, niewielkie kwoty, pozwolą nagrodzić dzieci, wspierać ich rozwój. To bardzo ważne, aby motywowane, nagradzane czuły się i były docenione.

Zachęcamy do wpłat.

Konto Rady Rodziców:
14 1020 1390 0000 6102 0185 7606

z dopiskiem Fundusz Atena

***
Nr konta RR :   14 1020 1390 0000 6102 0185 7606

( należy podać klasę, imię i nazwisko ucznia oraz czego dotyczy wpłata)


Ogłoszenia!Zebrania z rodzicami odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:


- klasy drugie i trzecie  - 16. 09. 2020 r., od godz. 17:00


- klasy czwarte i klasa piąta – 17. 09. 2020 r., od godz. 17:00


- klasy szóste - 23. 09. 2020 r., od godz. 17:00


- klasy siódme i ósme - 24. 09. 2020 r., od godz. 17:00Spotkanie Rady Rodziców

odbędzie się 29 września 2020r, o godz. 17.30