Biblioteka

BIBLIOTEKA I CZYTELNIA ORAZ SALA MULTIMEDIALNA:


czynna codziennie od 8,00 - 16,00
mgr Sylwia Dubiel
mgr Katarzyna Karcz

W czytelni można na miejscu skorzystać z księgozbioru podręcznego, odrobić lekcje, poczytać czasopisma oraz komiksy. O tym jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych uczniowie zapoznają się na systematycznie prowadzonych zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej. Biblioteka podejmuje różne działania rozwijające wrażliwość kulturalną i społeczną oraz promujące czytelnictwo. Przy bibliotece działa nowoczesna pracownia multimedialna z Internetem, będąca oknem na świat dla wszystkich dociekliwych czytelników.