Świetlica

 ŚWIETLICA SZKOLNA
czynna codziennie od 6,30 - 17,00

wychowawcy:

mgr Urszula Szafran

mgr Dorota Hajduk

mgr Maria Baranowska

mgr Edyta Pawłowska

mgr Katarzyna Zabrocka

mgr Maria Władyka

mgr Anna Fijak

Świetlica szkolna zapewnia dzieciom fachową opiekę. Prowadzi zajęcia z zakresu: kultury życia codziennego, żywego słowa, ruchowe i muzyczne oraz plastyczno-techniczne (zajęcia origamii, kirigamii, prace z glinki ceramicznej).
W świetlicy dzieci mogą odrobić lekcje, rozwijać swoje zainteresowania, grać w tenisa stołowego, szachy, gry planszowe, a także mogą pod opieką wychowawczyni wyjść na spacer do pobliskiego lasu, na plac zabaw, na Błonia, do Miasteczka Ruchu Drogowego, oglądać filmy video.
Uczą się tutaj współdziałania w grupie, samodzielności, kreatywności, mają możliwości rozwijać wyobraźnię, poszerzać słownictwo, doskonalić swoje umiejętności i sprawności.
Uruchomiona jest również pomoc w odrabianiu zadań domowych. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi trudności w nauce i współpracuje z wychowawcami poszczególnych klas oraz pedagogiem szkolnym.

Przy świetlicy czynna jest również stołówka. Sprzedaż i wydawanie obiadów odbywa się w godz. od 11,00 do 13,30.

 

Czas zajęć w szkole

 8,00 -  8,45
 8,55 -  9,40
 9,50 -  10,35
10,45 - 11,30
11,50 - 12,35
12,50 - 13,35
13,45 - 14,30
14,40 - 15,25
15,35 - 16,20