Przejdź do treści Przejdź do menu

O szkole

"Nie ma spotkań przypadkowych.
Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga.
Zawsze jest jakiś ciąg dalszy, który okazuje się ważny."

(Ks. Jan Twardowski)

***
Placówka znajduje się w południowej części Bielska-Białej, w okolicy dzielnic Olszówka i Mikuszowice (Cygański Las). Wokół szkoły przebiegają szlaki turystyczne w następujących kierunkach: Kozia Góra, Dębowiec, Szyndzielnia. Można do nas dojechać autobusami MZK nr: 1 oraz 14, jak również własnym środkiem transportu, kierując się na Błonia ulicą Pocztową (prostopadła do ulicy Olszówka). Znajdujemy się w cichym zakątku naszego miasta, w pobliżu szlaków turystycznych i obiektów rekreacyjnych (las, boiska, place zabaw, Miasteczko Ruchu Drogowego). Walory środowiska wykorzystujemy w pracy z dziećmi, rozwijając profilaktykę prozdrowotną i rekreacyjną w ciągu całego roku szkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom dobre warunki do nauki. Dzieci w naszej szkole czują się dobrze i bezpiecznie, ponieważ czuwają nad nimi wyspecjalizowani nauczyciele, wychowawcy i pedagog szkolny.

 DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA SZKOŁY

Wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Uświadamiamy uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.
Szkoła zapewnia warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowania go do wypełnienia obowiązków w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Uczniów uczymy przede wszystkim: kultury, szacunku, tolerancji, wiary we własne możliwości oraz odpowiedzialności. 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PLACÓWKI:

Wszechstronny rozwój każdego dziecka,
Program kompleksowej opieki pielęgniarki, pedagoga i psychologa,
Właściwe warunki wychowawcze,
Uzyskiwanie dobrych wyników w sprawdzianach kompetencji,
Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
z wykorzystaniem ciekawych metod i form pracy,
Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-6,
Udział uczniów w licznych konkursach o różnorodnej tematyce oraz imprezach artystycznych i sportowych w szkole i w mieście,
Wyjścia do muzeów, kina, teatru oraz wyjazdy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze,
Sportowe zajęcia SKS,
Skuteczną realizację programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych,
Gimnastykę korekcyjną,
Opiekę wychowawców świetlicy szkolnej od 6,45-16,45.

BAZA SZKOŁY

Pracownia komputerowa,
Biblioteka wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
Szkolny plac zabaw, wielofunkcyjne boisko sportowe,
Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m. in. tablice interaktywne,
Sala gimnastyczna,
Salka do gimnastyki korekcyjnej,
Miejsce zabaw wyposażone w ramach programu Radosna Szkoła,
Świetlica szkolna,
Stołówka,
Szkoła znajduje się na terenie Lasu Cygańskiego, w pobliżu szlaków turystycznych na Kozią Górę, Szyndzielnię, Dębowiec i Klimczok.

 PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNE

Spójrz inaczej,
Rozumiem siebie, rozumiem innych,
Trening Zastępowania Agresji (TZA,)
Kabecjanie dają radę,
Moje miasto bez elektrośmieci,
W krainie prądu elektrycznego,
Problem z głowy.

 REALIZACJA PROGRAMÓW

Pracownie komputerowe dla szkół,
Internetowe Centra Informacji Multimedialnej,
Monitoring wizyjny dla szkół,
Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy,
Radosna Szkoła,
Fabryka Wiedzy i Umiejętności,
Indywidualizacja procesu nauczania,
Szkolne place zabaw,
Odyseja umysłu,
Owoce w szkole,
Szklanka mleka.

 PROMUJEMY ZDROWIE

- dbając o aktywną edukację zdrowotną realizowaną poprzez spacery, wyjścia na szkolny plac zabaw, gry i zabawy w terenie,
- wyjazdy na basen w ramach Programu "Nauka pływania", piesze wycieczki z kołem turystycznym,
- proponując Gimnastykę korekcyjną realizowaną we wspołpracy z Miejskim Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjnej w Bielsku-Białej,
- przeprowadzając szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach akcji "Ratujemy i uczymy ratować".

 UDZIAŁ W AKCJACH

Pola Nadziei,
Choinka Nadziei,
Góra Grosza.

 WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bielsku-Białej
Domem Kultury” Olszówka”
Parafią pw. NMP Królowej Świata
Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
Stowarzyszeniem Pamięci Armii Krajowej
Komendą Miejską Policji i Wydziałem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
Ochotniczą Strażą Pożarną w Mikuszowicach Śląskich