Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

O szkole

"Nie ma spotkań przypadkowych.
Każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga.
Zawsze jest jakiś ciąg dalszy, który okazuje się ważny."

(Ks. Jan Twardowski)

***
 

                                                        SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25                                                                                             im. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ                   
znajduje się w południowej części miasta, w dzielnicy Mikuszowice Śląskie.

 

Wokół szkoły przebiegają szlaki turystyczne prowadzące na Kozią Górę, Dębowiec, Szyndzielnię.  Walory środowiska wykorzystujemy w pracy z dziećmi organizując gry i zabawy w terenie, spacery, wyjścia na szkolny plac zabaw i boisko.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA

 Wspomagamy rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapewniamy uczniom odpowiednie warunki do nauki i uzyskiwanie dobrych wyników egzaminów zewnętrznych. 

Dzieci w naszej szkole czują się dobrze i bezpiecznie. Wychowanie służy rozwijaniu poczucia odpowiedzialności
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Uświadamiamy uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu człowieka i każdy
ma wobec tych wspólnot obowiązki. Uczymy kultury, szacunku, tolerancji, wiary we własne możliwości oraz odpowiedzialności.

Realizując Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoła zapewnia warunki niezbędne
do wszechstronnego rozwoju ucznia, do wypełnienia obowiązków w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości i wolności.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z wykorzystaniem aktywnych metod i form pracy;
 • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas 1-8, min.: zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania matematyczne, językowe, informatyczne, przyrodniczo-ekologiczne, sportowe, muzyczne i plastyczne;
 • Konkursy o różnorodnej tematyce;
 • Udział w miejskich imprezach artystycznych i sportowych;
 • Wyjścia do teatrów, kin, muzeów oraz wyjazdy na wycieczki;
 • Szkolenia dla dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach akcji "Ratujemy i uczymy ratować";
 • Zajęcia gimnastyki korekcyjnej we współpracy z Bielskim Szkolnym Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej;
 • Wyjazdy na basen w ramach programu "Nauka pływania".

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA

 • Opieka szkolnego pedagoga;
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 6:30 - 17:00;
 • Możliwość korzystania z obiadów gotowanych w szkole.BAZA SZKOŁY

 • Sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne (m. in. tablice interaktywne);
 • Dwie pracownie komputerowe;
 • Biblioteka wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;
 • Szkolny plac zabaw, wielofunkcyjne boisko sportowe;
 • Sala gimnastyczna;
 • Salka do gimnastyki korekcyjnej oraz salka do tenisa stołowego;
 • Miejsce zabaw wyposażone w ramach programu Radosna Szkoła;
 • Świetlica szkolna;
 • Stołówka.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA PROFILAKTYCZNE

 • Spójrz inaczej
 • Rozumiem siebie, rozumiem innych
 • Trening Zastępowania Agresji (TZA)
 • Moje miasto bez elektrośmieci
 • W krainie prądu elektrycznego

 

REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW

 • Pracownie komputerowe dla szkół
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • Monitoring wizyjny dla szkół
 • Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
 • Radosna Szkoła
 • Fabryka Wiedzy i Umiejętności
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • Szkolne place zabaw
 • Bielsko-Biała Chroni Klimat
 • Owoce w szkole

 

UDZIAŁ W AKCJACH

 • Pola Nadziei
 • Choinka Nadziei
 • Góra GroszaWSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bielsku-Białej
 • Dom Kultury” Olszówka”
 • Parafia p.w. NMP Królowej Świata w Bielsku-Białej
 • Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
 • Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej
 • Komenda Miejska Policji Wydział Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mikuszowicach Śląskich