Z językami za pan brat:)

03-06-2020 8:00 Twórczość dziecięca


Uczniowie naszej szkoły doskonalą swoje umiejętności jezykowe, zachęcani przez swoje nauczycielki do systematycznej  pracy. Chętnie korzystają z propozycji i wykonują różne zadania. 


Pierwszoklasiści podjęli trud przedstawienia tematu: Unusual house (Niezwykły dom) dowolną techniką. Oto efekty ich pracy:)Starsi uczniowie zmierzyli się z tematem: "Boudica - a famous woman from British history". Po obejrzeniu filmiku i wykonaniu ćwiczeń związanych z filmem chętne uczennice mogły wykonać portrety Boudiki.


Oto one:

 
Uczniowie wykazują się także dużym poczuciem humoru prezentując np. w formie dowcipnych komiksów, jak rozumieją teksty w jezyku angielskim.


W odpowiedzi na polecenie: "N
arysuj  historyjkę obrazkową do poniższego dowcipu", powstały takie właśnie komiksy."A man was driving down the road with twenty penguins in the back seat. The police stop him and say that he can't drive around with the penguins in the car and should take them to the zoo. The man agrees and drives off.

The next day the same man is driving down the road with twenty penguins in the back and again, he is stopped by the same police officer who says: "Hey! I though I told you to take those to the zoo."

The man replies "I did. Today I'm taking them to the movies" 
Tworzą także  projekty miast zgodnie z poleceniem:  Make a collage about a big Polish city.
Na zajęciach języka niemieckeigo zadaniem uczniów było przedstawić w formie plastycznej, jakie mają obowiązki w domu. Oto rezultaty.