Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Samorząd uczniowski - klasy 4-8

Co słychać w naszej szkole?Cele Samorządu Uczniowskiego:

    • reprezentowanie ogółu uczniów i działania na rzecz społeczności uczniowskiej,
    • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczeń - nauczyciel w realizacji celów wychowawczych szkoły,
    • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
    • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabiania samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania,
    • dbanie o  dobre imię i honor szkoły oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.