Apel Małego Samorządu UczniowskiegoUczniowie klas 1-3 naszej szkoły świetnie znają podstawowe zasady obowiązujące pieszych na drodze i potrafią wyrecytować  fragment wiersza Wandy Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”:

           
                                                     Gdy zamierzasz przejść ulicę

                                                      Na chodniku przystań bokiem.

                                                      Popatrz w lewo bystrym okiem.

                                                      Skieruj w prawo wzrok sokoli.

                                                      Znów na lewo spójrz powoli.

                                                      Jezdnia wolna - wiec swobodnie 

                                                      mogą przez nią przejść przechodnie.

                                                     
                                                      Każdy uczeń, nawet mały,

                                                      Zna na pamięć te sygnały.

                                                      I odróżnia na ulicach

                                                      Wszystkie znaki na tablicach.


Mały Samorząd przygotował któtki apel, w którym uczniowie klasy trzeciej nie tylko przypomnieli o obowiązujących przepisach ruchu drogowego, ale również zaprezentowali na przykładzie Zarozumiałego Pawia, co może się wydarzyć, gdy  jesteśmy nieuważni i nie "słuchamy" sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych.