Informacja dla rodziców uczniów przyjętych do klasy pierwszej

23-05-2019 16:58 Ogłoszenia

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 25

w Bielsku-Białej

im. Ks. Jana Twardowskiego

zaprasza rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2019/2020

na spotkanie,

które odbędzie się

6 czerwca 2019 o godz. 17,00.