Wymarzony lizakUczniowie klas szóstych wykonali na kole plastycznym pod kierunkiem Urszuli Szafran prace na OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY pt.WYMARZONY LIZAK.  

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 15 lat. Każdy uczestnik ma za zadanie wykonać tylko jedną pracę w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz komputerowych i przestrzennych) w formacie A4.

Oto prace naszych uczniów, oczekujemy na wyniki: