Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

ZIMOWE IMPRESJE PIERWSZAKÓW

„Co się z tą po­go­dą sta­ło?
W zi­mie wca­le nie jest bia­ło...
Gdzie ten luty, groź­ny, zły,
któ­ry szcze­rzył mro­zu kły,
lecz, gdy hu­mor do­bry miał
na sa­necz­kach z gór­ki gnał?

I bał­wan­ki le­pił z nami,
szy­by zdo­bił nam kwia­ta­mi
- miał po­my­słów peł­ną gło­wę.

Ale na szczę­ście
- co naj­waż­niej­sze -
wciąż daje... fe­rie zi­mo­we!”

 

Ferie się zaczynają, ale śniegu trochę mało. Uczniowie klas pierwszych chcą zaczarować Zimę
i swoimi pracami zachęcić ją, aby sypnęła śniegiem i „pogroziła” mrozem.

Farby, pędzle, kredki, papier kolorowy, a nawet własne dłonie posłużyły im do tego, aby stworzyć niepowtarzalne zimowe klimaty.
Efekty można zobaczyć w naszej zimowej galerii.