Eksperymenty

21-05-2020 11:11 Twórczość dziecięcaKlasy pierwsze brały udział w projekcie WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA


Dzieci dowiedziały się: 

1. Co to jest woda?

2. Komu potrzeba jest woda? 

3. W jaki sposób trzeba oszczędzać wodę? 


Wykonały kilkanaście eksperymentóworaz pracę plastyczną AKWARIUM