Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

Lubimy pomagać, bo lubimy być potrzebni.

 

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.Pomagać może każdy, a rodzaj i forma zaangażowana zależy od nas samych,  naszych możliwości i zapału. Każda chwila ofiarowana drugiej osobie się liczy. Co więcej, pomoc bywa zaraźliwa… gdy ludzie widzą, że ktoś pomaga innym, robią to samo.

Należy podkreślić, iż biorcą w relacji pomagania nie jest tylko obdarowany, ale również dawca, korzyść zwykle jest obopólna. Każda pomoc buduje kontakt z drugą osobą, dając jej poczucie, że nie jest sama z problemami a pomagającemu daje poczucie satysfakcji oraz spełnienia.

Przesłanie Papieża Jana Pawła II  na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu 05.12.2001 r. : Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał. Z tego właśnie powodu wolontariat jest szczególnym czynnikiem sprzyjającym postępowi na drodze humanizacji: dzięki różnym formom solidarności, które promuje i konkretyzuje, uwrażliwia społeczeństwo na godność człowieka i na jego różne potrzeby (…)

Szkolne Koło Wolontariatu jest wyłaniane ze składu Rady Samorządu Uczniowskiego oraz uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej.

W tym roku szkolnym opiekę nad kołem sprawują panie: Ewa Sych, Urszula Michalska oraz Beata Lipowczan.

REGULAMIN Szkolnego Koła Wolontariatu


Sprawozdanie z działalności SKW  w r. szk. 2020/21

                                                                                                 
      Szkolne Koło Wolontariatu