Nazwa pliku: Uchwa__y_dotycz__ce_zmian_w_Statucie_Szko__y.pdf
Nazwa pliku: Program_wychowawczo-_profilaktyczny.pdf

Stanowimy Cząstkę Otaczającego Nas Świata....

Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Szkoły Podstawowej Nr 25
im. Księdza Jana Twardowskiego
w Bielsku- Białej


„Jeżeli będziemy stawali się coraz lepsi,
będziemy wokół siebie zauważać coraz więcej dobra”

Ksiądz Jan Twardowski

Nazwa pliku: Zeszyt-Numer___wi__teczny.pdf

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia rRedakcja gazetki szkolnej "ZEszyt w kratkę 2" składa serdeczne życzenia spokoju, odpoczynu i spełnienia wszelkich marzeń. Do zobaczenia w nastepnym numerze.

Nazwa pliku: Ballada_o_niemarnowaniu.pdf
Nazwa pliku: zeszyt-w-kratke-2__1___3_.pdf

Od września tego roku, uczniowie klasy 3a i 3b , pod okiem Pani Kasprzak,

pracowali nad szkolna gazetką "Zeszyt w kratkę - 2".

Oto efekt ich ciężkiej, ale bardzo twórczej pracy:)

Nazwa pliku: BHP_2019.pdf
Nazwa pliku: Procedury_prowadzenia_elektronicznej_dokumentacji.pdf
Nazwa pliku: statut_-_tekst_jednolity__15_11_18_.pdf
Nazwa pliku: spos__b_zg__oszenia_szkody.docx