Nazwa pliku: Ballada_o_niemarnowaniu.pdf
Nazwa pliku: Stanowimy_Cz__stk___Otaczaj__cego_Nas___wiata.pdf
Nazwa pliku: zeszyt-w-kratke-2__1___3_.pdf

Od września tego roku, uczniowie klasy 3a i 3b , pod okiem Pani Kasprzak,

pracowali nad szkolna gazetką "Zeszyt w kratkę - 2".

Oto efekt ich ciężkiej, ale bardzo twórczej pracy:)

Nazwa pliku: BHP_2019.pdf
Nazwa pliku: Procedury_prowadzenia_elektronicznej_dokumentacji.pdf
Nazwa pliku: statut_-_tekst_jednolity__15_11_18_.pdf
Nazwa pliku: spos__b_zg__oszenia_szkody.docx