Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo, przedstawiamy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

 • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
  lub
 • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego.

Zapisy do szkół obwodowych rozpoczynają się 4 marca 2024 r. o godz. 900 i trwają
do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 1500.

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie której mieszka, wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz
z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rekrutacja do szkół pozaobwodowych odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc. Rozpoczyna się 4 marca 2024 r. o godz. 900 i trwa do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 1500 . Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej określa się kryteria wskazane w załączonej uchwale.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej.

Rekrutacja do oddziałów sportowych - klasa I - prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 36
z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej od 4 marca 2024 r. od godz. 900 do 15 marca 2024 r. do godz. 1500.

Oddziały sportowe zostaną uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania do nich odpowiedniej liczby kandydatów.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do:

 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole obwodowej – w sekretariacie szkoły składają wydrukowane z systemu naborowego ZGŁOSZENIE, dołączają orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • oddziałów ogólnodostępnych w szkole pozaobwodowej – na zasadach obowiązujących dzieci zdrowe, czyli podlegają rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
 • oddziałów integracyjnych i specjalnych – na zasadach określonych przez dyrektorów tych szkół.

Oddziały integracyjne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej nr 6 Integracyjne w Bielsku-Białej,
 • w Szkole Podstawowej nr 36 z oddziałami integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej,

Oddziały specjalne funkcjonują:

 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 11 w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Bielsku-Białej,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii
  w Bielsku-Białej,
 • w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2
  w Bielsku-Białej,
 • w Szkole Podstawowej nr 39 dla Dzieci Słabosłyszących, Niesłyszących i z Afazją
  w Bielsku-Białej.

W celu zapisania dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym do oddziału integracyjnego
lub specjalnego w szkole, konieczny jest bezpośredni kontakt rodzica z dyrekcją danej szkoły.

W załączeniu: uchwała Rady Miejskiej określająca kryteria do naboru oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta wskazujące terminy rekrutacji.

ZARZĄDZENIE NR ON-II.0050.29.2024.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała

UCHWAŁA NR XXVII/510/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 21 marca 2017 r.w sprawie określenia kryteriów, odpowiadającej im wartości punktowej
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała